Pole adres

Moduł zapewnia funkcjonalność przechowywania, sprawdzania poprawności i wyświetlania adresów pocztowych dla każdego kraju. Tworzy nowy rodzaj pola z możliwością konfiguracji elementów do wyświetlenia, oznaczenia wymaganych i/lub opcjonalnych.

Następca modułu Address Field (dostępny tylko dla D7)

Dostępne dane adresowe (pola formularza)

 • Imię
 • Drugie imię
 • Nazwisko
 • Organizacja
 • Linia adresu 1
 • Linia adresu 2
 • Kod pocztowy
 • Kod rozliczeniowy (Sorting code)
 • Miejscowość (miasto)
 • Zależna miejscowość (okolica / przedmieście) (Dependent Locality (Neighborhood / Suburb))
 • Obszar administracyjny (stan / prowincja)
 • Kraj

Nazwy właściwości są zgodne ze standardem OASIS eXtensible Address Language (xAL)

How to install drupal8 COMMERCE the easy way with Ludwig not composer

Szablon address-plain.html.twig

<address class="address" translate="no">
  {% if given_name or family_name %}
    <span class="given-name">{{ given_name }}</span> <span class="family-name">{{ family_name }}</span> <br>
  {% endif %}
  {% if organization %}
    <span class="organization">{{ organization }}</span> <br>
  {% endif %}
  {% if address_line1 %}
    <span class="address-line-1">{{ address_line1 }}</span> <br>
  {% endif %}
  {% if address_line2 %}
    <span class="address-line-2">{{ address_line2 }}</span> <br>
  {% endif %}
  {% if dependent_locality.code %}
    <span class="dependent-locality">{{ dependent_locality.code }}</span> <br>
  {% endif %}
  {% if locality.code or postal_code or administrative_area.code %}
    <span class="locality">{{ locality.code }}</span>
    <span class="postal-code">{{ postal_code }}</span>
    <span class="administrative-area">{{ administrative_area.code }}</span> <br>
  {% endif %}
  <span class="country">{{ country.name }}</span>
</address>

Domyślne ustawienia pola w module

Lokalizacja: /src/Plugin/Field/FieldFormatter/AddressDefaultFormatter.php

Fragmenty kodu:

 • public function viewElements()
 • protected function viewElement()

Brak wyników po zmianach w szablonie TWIG

Jeśli wprowadzone zmiany w pliku address-plain.html.twig nie są widoczne na stronie to należy zmienić w "Zarządzanie wyświetlaniem" format pola z Domyślnego na Zwykły.

Jak powinna wyglądać ścieżka do biblioteki?

/modules/address/lib/commerceguys-addressing/v1.0.9. Wartość: v1.0.9 wskazana przez moduł Ludwig

Czy trzeba coś umieszczać w katalogu vendor?

Nie, nie trzeba. Mimo, że w niektórych wątkach w Internecie można spotkać takie informacje.

Czy to włączenia modułu jest wymagane dołączenie biblioteki commerceguys-enum?

Nie, nie trzeba. Mimo, że w niektórych wątkach w Internecie można spotkać takie informacje.

Kategoria