Pole adresu

Tworzy w systemie zbiór pól adresowych: ulica, miasto kod pocztowy.

Następcą modułu Address Field dla Drupala 8 / 9 jest moduł Address.

Kategoria