Ulepszone menu administracyjne

Tworzy wygodniejsze menu administracyjne (rozwijane listy).
Podobnie jak Administration menu dla D7.

Moduł Admin Toolbar ma na celu ulepszenie domyślnego menu administracyjnego u góry witryny, poprzez przekształcenie go w menu rozwijane.
Zapewnia to szybki dostęp do administracyjnych łącz.

Admin Toolbar w D8 / D9 od Samuli

Sub moduły:

Admin Toolbar Extra Tools - dodaje dodatkowe linki: opróżnianie pamięci podręcznej, uruchamianie crona itp..
Admin Toolbar Links Access Filter - problem z uprawnieniem Wyświetlaj strony administracyjne i pomoc. Moduł naprawia wyświetlanie linków, do których użytkownik nie powinien mieć dostępu.
Admin Toolbar Search - dodaje pole wyszukiwania elementu (stron) menu administracyjnego.

Kategoria