Trwałe usunięcie plików

Moduł przeznaczony do przeprowadzania audytów katalogów przechowywania i odpowiednich rekordów bazy danych. Sprawdzi, czy wszystkie pliki w bazie danych mają odpowiadający im plik fizyczny. Sprawdzi także czy wszystkie pliki w katalogu przechowywania mają odpowiedni wpis w bazie danych.

Moduł Audit Files jest pomocny w identyfikowaniu osieroconych plików, które nie zostały usunięte po usunięciu odpowiadającego im węzła. Raporty działania tego modułu umożliwiają trwałe usunięcie plików lub wpisów w bazie danych, które reprezentują dane "sieroty".

Czy ID w bazie jest liczone dalej?

. . .

Kategoria