Zapamiętanie zmian podczas edycji

Moduł umożliwia utrwalanie danych formularza w lokalnej pamięci przeglądarki (dotyczy przejścia na inną podstronę, wyłączenie karty przeglądarki, itp). Wtyczka nasłuchuje zdarzeń zmiany formularza , wpisywania treści i danych do pól. Przechowuje wartości kontrolek formularza.

Identyfikatory formularzy należy wpisywać w: /admin/config/content/autosaveformsid

Przykładowe identyfikatory formularzy dodawania treści:
node_article_form, node_page_form, node_nazwa_ze_spacjami_form

Przykładowe identyfikatory formularzy edycji treści:
node_article_edit_form, node_page_edit_form, node_nazwa_ze_spacjami_edit_form

ID formularza można odszukać w źródle strony
PAMIĘTAJ: ID wpisane jest w atrybut id formularza z myślnikami zamiast podkreślnikami.

Dwa moduły do autozapisywania

Podobnym modułem jest Autosave Form (różni się w nazwie jedną spacją), ale NIESTETY nie działa dla wszystkich typów formularzy. Służy tylko dla node'ów: edycji wpisu  i zarządzaniu wyświetlaniem (dodatkowe ustawienia).

Kategoria