Równoczesne uzupełnianie się z innego pola

Dzięki modułowi zmienia się działanie wybranego pola tekstowego. Nowa funkcjonalność umożliwia równoczesne uzupełnianie się wartością z innego pola tekstowego.

Konfiguracja

  • otworzyć konfigurację Zarządzaj wyświetlaniem formularza dla danego rodzaju zawartości
  • przejść do ustawień widżetu dla pola, które ma się automatycznie wypełniać
  • włączyć „Autouzupełnianie z innego pola
  • wybrać pole źródłowe (lista dostępnych pól tekstowych)
Kategoria