Obraz jako tło wybranego elementu

Moduł udostępnia widget w Zarządzaj wyświetlaniem do formatowania obrazów, który umożliwia ustawienie obrazu w tle wybranego elementu HTML np. w <header>, <body>, .content, itd. - znacznik można podać dowolny (również selektor), ale tylko jeden.

Obrazy pochodzą z pola zawartości, więc jest bardzo łatwy w konfiguracji i zarządzaniu. Wystarczy dodać pole Obraz w rodzaju zawartości, ustawić widget na wartość Background Image. A w ustawieniach dostępne są kolejne opcje styli CSS do włączenia:

  • z-index
  • color
  • Horizontal Alignment
  • Vertical Alignment
  • Background Attachment
  • Background Repeat
  • Background Size
  • Gradient
  • Media Query
  • Image Path Format

Moduł umożliwia niezaawansowanym użytkownikom organizacje teł elementów strony. Zarówno sterowaniem kolorów i zachowania, ale przede wszystkim bardzo prostego dodawania i usuwania obrazów, które mają służyć za tło.

Podobny moduł

Moduł prostszy i z mniejszą ilością opcji Simple Background image formatter.

Kategoria