Klasy dla bloków

Moduł umożliwia dodanie klas przy pomocy formularza w konfiguracji bloku.
Pola pozwalają wpisać klasy dla: block, label i content.

<div{{ attributes }}>
 {{ title_prefix }}
 {% if label %}
  <h2 {{ title_attributes }}> {{ label }} </h2>
 {% endif %}
 {{ title_suffix }}
 {% block content %}
  <div{{ content_attributes }}>
   {{ content }}
  </div>
 {% endblock %}
</div>

// block = attributes
// label = title_attributes
// content = content_attributes

Zmienna content_attributes wraz ze znacznikiem DIV nie są standardowo dostępne (nawet w CLASSY).

Szablon zaczerpnięty z motywu Bartik: /themes/bartik/templates/block.html.twig

Podobny moduł

Na stronie Drupal.org jest dostępny podobny moduł Block Class (nazwy niewiele się różnią). Moduł ten jest ograniczony do jednego pola formularza i można dodać jedynie klasę do block (bez klas dla title i content).

Kategoria