Select bardziej przyjazny

Czyni elementy <select> bardziej przyjaznymi dla użytkownika, zarówno po stronie administracyjnej jak dla niezalogowanych. Można zastosować dla rozwijanych list w widokach (filtrach udostępnionych użytkownikom), sposobach wyświetlania pola w nodzie i w polach list w edycji node'a.

Tworzenie niesamowitych elementów select

Programista może wymusić lub zanegować działanie wtyczki

$element['#chosen'] = TRUE; lub $element['#chosen'] = FALSE;

Instalacja modułu Chosen

Install Chosen module for Drupal

Działanie od 7:47
Prezentacja modułu Chosen w Drupalu 7
Kategoria