Breadcrumbs na podstawie URL

Moduł wykorzystuje aktualny adres URL (alias ścieżki) i tytuł bieżącej strony, aby automatycznie wyodrębnić segmenty menu nawigacyjnego i odpowiednie łącza. Easy Breadcrumb to tak naprawdę moduł plug and play, który automatycznie generuje "okruszki" przy użyciu bieżącego adresu URL.

Podobny moduł

Moduł Menu Breadcrumb lepiej sobie radzi z generowaniem Ścieżki nawigacyjnej na podstawie umieszczenia podstrony w menu.
Mniej się jednak sprawdza kiedy w menu jest spora lista pozycji.

Ustawienia pola "Transformation mode for the segments' titles":

  • pierwsza litera wielka w każdym wyrazie - nie zawsze dobrze się sprawdza.
    Np.: wymiary, które zapisane są zapisane nn x nn podczas wyświetlania litera x będzie wielka (bo jest pierwsza).
  • pierwsza litera wielka w segmencie
  • wszystkie litery wielkie
  • tylko wybrane wyrazy

Plik szablonu dla ścieżki nawigacyjnej

Więcej o ścieżce nawigacyjnej w Drupalu na plik BREADCRUMB.html.twig

Jak użyć dowolnego pola danego wpisu jako strony źródłowej w ścieżce nawigacyjnej?

Po przejściu na /admin/config/user-interface/easy-breadcrumb w formularzu konfiguracyjnym jest pole "Alternative title field name for breadcrumb" - można wpisać nazwę pola wpisu, która ma być wykorzystywane jako tytuł źródłowej strony.

MINUS: w każdym wpisie musi być takie pole wykorzystywane do tworzenia tytułu ścieżki.

Kategoria