Nie tylko klasy, ale i kod HTML

Zbiór elementów formatujących pola, które umożliwiają dodawanie klas do elementów rodzaju zawartości (pól). Zapewnia edycję kodu HTML pola bez ingerencji w pliki szablonów - niestety nie ma możliwości podawania własnych znaczników.

Podobny moduł

Moduł Field Formatter Class też pozwala dodawać klasy do pól, ale bez zmiany tagów HTML.