Entity Reference Revisions

Pole referencji do wersji

Moduł, pozwala utworzyć we wpisie pole referencji z odwołaniem do wersji danego wpisu.

Jeśli podstrona posiada referencję do innej podstrony, a w tej innej się coś zmieni i zostanie zapisane w nowej wersji to w referencji będzie odwołanie do pierwszej wersji (kiedy była tworzona referencja).

Moduł Entity Reference Revisions jest wymagany przez inny moduł do tworzenia komponentów: Paragraphs

Kategoria