Dodaje system śledzenia internetowych statystyk Google Analytics. Moduł włącz wiele funkcji związanych ze statystykami odwiedzin.

Obsługa

  • Universal Analytics (UA)
  • Global Site Tag (gtag.js)
Kategoria