Mapa z obrazami witryny

Moduł tworzy mapę witryny dla Google i dostarczy informacje (metadane w pliku XML) o obrazach witryny WWW.
Możesz także zaktualizować istniejącą mapę witryny.

Mapa witryny jest powiązana z typem treści, więc dla każdego rodzaju zawartości można (trzeba) utworzyć osobną mapę witryny.

Informacje licencyjne

Do każdej mapy witryny użytkownik może dołączyć informacje licencyjne obrazów. Jest to bezpośredni adres URL z zawartością (treścią).

Problem

Moduł nie organizuje mapy dla obrazów wyświetlanych z pola SVG image field.

Rozwiązanie

Można utworzyć taką mapę ręcznie na podstawie szablonu

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">

  <!-- krótka wersja -->
  <url>
    <loc>https://adres.pl/strona.html</loc>                   // strona, podstrona na której znajdują się obrazy
    <image:image>
      <image:loc>http://adres.pl/obraz.jpg</image:loc>            // adres url obrazu, obowiązkowy
    </image:image>
  </url>
  
  <!-- dłuższa wersja -->
  <url>
    <loc>https://adres.pl/strona.html</loc>                   // strona, podstrona na której znajdują się obrazy
    <image:image>
      <image:loc>http://adres.pl/obraz.jpg</image:loc>            // adres url obrazu, obowiązkowy
      <image:caption>Opis obrazu (dłuższy niż tytuł)</image:caption>     // opcjonalny
      <image:title>Tytuł obrazu (krótszy niż opis-caption)</image:title>   // opcjonalny
      <image:geo_location>Poznań, Polska</image:geo_location>         // opcjonalny
      <image:license>http://adres.pl/podstrona-z-licencja</image:license>   // opcjonalny
      
      <lastmod>2022-04-25T13:49:32+01:00</lastmod>              // bardzo opcjonalny, na stronie Google nie ma tego elementów, ale programy go dodają
      <priority>0.8</priority>                        // bardzo opcjonalny, na stronie Google nie ma tego elementów, ale programy go dodają
      
    </image:image>
  </url>

</urlset>

Pamiętać o dopisaniu w pliku robots.txt

Sitemap: https://adres.pl/sitemapimages.xml
Kategoria