Dodatkowe elementy HTML w tytule węzła

Moduł pozwala zawrzeć w tytule node'a indeks górny i dolny, kursywę na wyznaczoną część i/lub pogrubienie.

Dozwolone elementy:

  • em
  • sub
  • sup
  • b
  • i
  • strong
  • cite
  • code
  • bdi
  • wbr

Konfiguracja D8 / D9

Lokalizacja: /admin/config/user-interface/html_title.

Można także dodawać elementy puste elementy (jednotagowe) jak pozioma linia <hr> i przełamanie linii w tekście <br>.

Konfiguracja D7

Lokalizacja: admin/config/content/html_title.

Niestety

Żaden z nich nie pozwala dodawać encji HTML i tagów w nazwach bloków.

Plus rozszerzenie (tylko D7)

Moduł HTML Title Trash jest rozszerzeniem, które pozwala dodać jeszcze więcej znaczników HTML w tytule node'a oraz bloku.

Kategoria