Atrybuty dla pola odnośnik

Moduł zapewnia dodatkowy widżet dla odnośników.

Kolejne opcje ustawienia atrybutów:

  • id
  • class
  • name
  • target
  • rel
  • accesskey
  • aria-label
  • title

Nowe pola do wypełnienia pojawiają się, gdy w zakładce Zarządzaj wyświetlaniem formularza rodzaju zawartości zostanie zmieniona kontrolka na Odnośnik (z atrybutami) dla pola typu Odnośnik wraz z włączeniem nowych opcji ustawień.

Ponadto: opcje dodania atrybutów: target, rel i class pojawiają się także w opcjach odnośnika menu.
Ale nie każdego - umieszczone w menu odnośniki np. do widoków nie posiadają możliwości dodania wymienionych atrybutów. Nowe atrybuty można dodać w linkach do wpisów, czy ręcznie dodanych pozycji na liście menu.

The One Percent — Link Attributes Widget (tutorial on VIMEO)

Podobny moduł

Moduł Link Attributes widget doskonale sprawdza się dla pól, ale dla odnośników menu lepiej zadziała moduł Menu Link Attributes - doskonale nada się do edycji odnośników menu. Umożliwia dodawanie atrybutów zarówno dla odnośnika (tagu <a>) jak i kontenera <li>

Problem

Jeśli jest moduły Link Attributes widget i Menu Link Attributes są włączone to wartości klasy się duplikują i w kodzie źródłowym może powstać taka zdublowana wartość class="klasa1 klasa2 klasa1 i klasa2"

Rozwiązanie (niedoskonałe)

Po przemyśleniu i zdefiniowaniu potrzeb odnośnie atrybutów w polach jako odnośnikach i elementach menu powinien wystarczyć jeden moduł dodatkowy Menu Link Attributes i w pole rdzenia Odnośnik ze swoimi opcjami: Dodaj rel="nofollow" do odnośników (bo przeważnie ten atrybut może być potrzebny) i pozostałymi. Jeżeli jest potrzeba dodania klasy to można zainstalować kolejny moduł dodatkowy: Field Formatter Class.

Jak dodać własny atrybut?

W pliku link_attributes.link_attributes.yml w katalogu modułu wystarczy dodać:

other:
  title: Other

W sprawie atrybutu rel="nofollow refferrer"

Moduł tworzący zewnętrzne odnośniki z wartościami nofollow i noreferrer to External Links

Jak wyłączyć możliwość ustawiania atrybutów w odnośnikach menu?

. . .

Kategoria