Atrybuty dla odnośników menu

Moduł umożliwia dodawanie atrybutów do łączy menu (tagu <a>) lub ich elementów opakowujących <li>.

Pola dodawania atrybutów łącza pojawiają się w opcjach odnośników menu.
Ale nie każdego - umieszczone w menu odnośniki np. do widoków nie posiadają możliwości dodania wymienionych atrybutów. Nowe atrybuty można dodać jedynie w linkach do zawartości, czy ręcznie dodanych elementów menu.

Podobny moduł

Link Attributes widget - przede wszystkim umożliwia dodawanie atrybutów dla pola w rodzaju zawartości, ale też w łączach menu (tylko łączach, bez ustawiania atrybutów kontenera).

Moduł Menu Link Attributes w lokalizacji /admin/config/menu_link_attributes/config umożliwia w polu tekstowym edycję listy atrybutów dla odnośników menu i ich kontenerów.

Problem

Jeśli moduły Menu Link Attributes i Link Attributes widget są włączone to wartości klasy się duplikują i w kodzie źródłowym może powstać taka zdublowana wartość class="klasa1 klasa2 klasa1 i klasa2"

Rozwiązanie (niedoskonałe)

Po przemyśleniu i zdefiniowaniu potrzeb odnośnie atrybutów w odnośnikach menu powinien wystarczyć jeden moduł dodatkowy Link Attributes widget. W celu dodania klasy, ustawienia atrybutu rel i ewentualnie target moduł Link Attributes widget wystarczy w zupełności.

Nie sprawdziły się

Jak dodać atrybut elementu opakowującego?

Po przejściu do /admin/config/menu_link_attributes/config można podać nie tylko nowe atrybuty dla łącza, ale także dla kontenera tego łącza. Wystarczy dodać:

container_class:
    label: 'Etykieta pola do podania klasy'
    description: 'Opis pola, które przekaże klasę do tagu <li>'
container_id:
    label: 'Etykieta pola do podania identyfikatora'
    description: 'Opis pola, które przekaże wartość identyfikatora dla tagu <li>'

W sprawie atrybutu rel="nofollow refferrer"

Moduł tworzący zewnętrzne odnośniki z wartościami nofollow i noreferrer to External Links