Paragraphs Editor Enhancements

Ulepszenie paragrafów

Moduł ma na celu ułatwienie pracy redaktorom z użyciem modułu Paragraphs. Umożliwia dodawanie najistotniejszych paragrafów z użyciem funkcji Add In Between z modułu Paragraphs Features (wymagany do działania). Dodatkowo pozwala na przypisanie paragrafów do określonej kategorii (szybsze odnajdywanie na liście paragrafów).

Przyciski + Add prezentują się jeszcze lepiej.

Kategoria