Tworzenie profili użytkowników

Rozszerzenie możliwości modułu profilowego użytkowników.

Moduł pozwala tworzyć profile użytkowników, które mogą przynależeć do jednej lub więcej ról.

Stwarza to szereg możliwości rozszerzania informacji o użytkownikach i rolach do jakich należą. Można stworzyć jakby osobne karty opisujące profil użytkownika.

Profile 2 Module (Drupal 7) | Daily Dose | Episode 33

 

Uzupełnienie

Moduł Account profile pozwala umieścić wszystkie pola w edycji użytkownika

Kategoria