Simple Background image formatter

Obraz jako tło innego elementu

Ten moduł udostępnia prosty widget do formatowania obrazu, który umożliwia wyświetlanie dodanego obrazu jako tła dowolnie wybranego elementu HTML w danym wpisie lub jako tła dla samego siebie.

Podobny moduł

Moduł z większymi możliwościami ustawień Background Images Formatter.