Pole tabeli

Moduł tworzy pole tabela.

Problem z identyfikatorami

Po utworzeniu dwóch osobnych pól tabeli w jednym rodzaju zawartości powstaje problem tych samych identyfikatorów sekcji div i znacznika tabeli.

Error 1: <div id="tablefield-wrapper-0"
Error 2: <table id="tablefield-0"

Plik: sites/all/modules/tablefield/tablefield.module d
Linia:   472  Instrukcję  'id' => 'tablefield-' . $delta, zamienić na //'id' => 'tablefield-' . $delta,
Linia: 1135  Instrukcję  <div id="tablefield-wrapper-' . $variables['delta'] . '" class="tablefield-wrapper"> zamienić na <div class="tablefield-wrapper">

 

Kategoria