Menu dla taksonomii

Moduł pozwala w łatwy sposób tworzyć pozycje menu dla terminów taksonomii.

Kategoria