Taxonomy Views Integrator

Moduł umożliwia dostosowanie wyglądu poszczególnych terminów taksonomii lub całych słowników poprzez nadpisanie sposobu wyświetlania.

Np.: jeden termin w danym słowniku może być wyświetlany jako siatka, a inny jako tabela.

Opcje są dostępne w edycji słownika lub terminu: sekcja VIEW USAGE -> Use view override.

Taxonomy views integrator
Kategoria