Podpowiedzi wyjaśniające znaczenie Terminu taksonomii

Moduł umożliwia automatyczne dołączanie podpowiedzi wyjaśniającej znaczenie Terminu taksonomii jako tekstu w treści wpisu.

Ogólny przykład

W słowniku o nazwie Tags jest termin Popularna kategoria, a w polu Opisy opisująca ten termin treść. Po włączeniu i skonfigurowaniu modułu Tooltip Taxonomy oraz umieszczeniu frazy "Popularna kategoria" w treści wpisu to ta fraza zostanie wyróżniona w tekście poprzez podkreślenie przerywaną linią, a po najechaniu na nią kursorem w ramce zostanie wyświetlony tekst z pola Opis terminu Popularna kategoria.

Konfiguracja

 1. w lokalizacji: /admin/config/content/tooltip_taxonomy dodać warunek filtrowania
  • podać nazwę filtra
  • wybrać słownik, z którego terminy mają posiadać podpowiedzi
  • ustawić formaty tekstu w jakich mają się pojawiać podpowiedzi
  • ustawić w jakich trybach wyświetlania ma zadziałać moduł podpowiedzi - niewybranie żadnego zadziała we wszystkich
  • wybrać podstrony na jakich mają zadziałać podpowiedzi (lub nie zadziałać na wybranych, negacja warunku). Puste zadziała na wszystkich stronach witryny.
  • wybrać w jakich rodzajach zawartości ma zadziałać moduł podpowiedzi - niewybranie żadnego zadziała we wszystkich
  • z listy dostępnych pól tekstowych wybrać te, w treści których ma zadziałać/wyświetlić się podpowiedź (dotyczy, wpisów, bloków, paragrafów, itp)
 2. w wybranym terminie wpisać tekst w polu Opis
 3. we wpisie podać frazę terminu
  np. "Popularna kategoria" między znacznikami span z odpowiednimi klasami: <span class="tx-tooltip tx-tooltip-text">
Kategoria