Namiastka pola w kontekście CKEditora

Nie tworzy od razu iframe'a tylko dopiero po naciśnięciu przycisku play.

Moduł URL to Video Filter tworzy z podanego adresu URL filmu w znaczniku <p> kolejne tagi <span>, a w nim na końcu <div>. Nie ma potrzeby edytowania źródła dokumentu w polu Body dla zawartości VIDEO. Można w formatach tekstu utworzyć wymagany styl w postaci znacznika z klasą wyróżniającą sekcje filmu.

Po wybraniu wcześniej zdefiniowanego stylu można już wpisać nagłówek, opis i podać adres URL do filmu w serwisie YouTube, a o zapisaniu zawartości (node) dodana treść będzie wpisana w tag (z klasą lub bez) według stylu podanym w formacie tekstu.

Po zdefiniowaniu styli CSS można już elegancko wyodrębnić sekcję VIDEO bez dodawania osobnego pola w rodzaju zawartości. Filmy mogą być umieszczane w treści pola Body, a nie pod nim.

Podobny moduł

Moduł Video Embed Field

Opisać konflikt z video embed field

Kategoria