Moduł tworzy możliwość osadzania wideo w prostym polu, które pozwala osadzić filmy z YouTube i Vimeo oraz wyświetlanie ich miniatur poprzez wpisanie jedynie adres URL filmu.

W D8 / 9 brak pola opisu - można jedynie dodać adres filmu.

Style pola (dostępne tylko w D7)

Ustawienia Video Embed Styles (/admin/config/media/vef/vef_video_styles)

Jak to zorganizować w Drupalu 8 / 9 ?

Nie jest tak, że dodawanie filmu bez opisu, czy tytułu jak w D7 stało się niemożliwe. Aby rozszerzyć zawartość sekcji filmu o dodatkową treść należy skorzystać dodatkowo z modułów Media (CORE) i Media Library (CORE).

W dalszej kolejności

  • przejść do /admin/structure/media i wybrać do edycji Remote video
    Sprawdzić czy w dozwolonych dostawcach jest zaznaczony Youtube
  • następnie w /admin/structure/media/manage/remote_video/fields dodać oczekiwane pole
    np. tekstowe do podania tytułu filmu
  • sprawdzić w /admin/structure/media/manage/remote_video/display, czy nowo dodane pole będzie włączone (wyświetlało się)
  • w ostatnim kroku dodać w wybranym rodzaju zawartości pole z możliwością publikowania video z dodatkowymi informacjami

W rodzaju zawartości: Dodaj pole --> Referencja: Media -> W edycji pola zaznaczyć Remote video -> Zapisz

Więcej szczegółów na poniższym filmie:

Embed YouTube videos with the Video Embed module (plus Moduł MEDIA)

PAMIĘTAĆ o włączeniu Media Library (CORE)

Kategoria