Automatyczne przeładowanie widoku

Moduł umożliwia włączenie automatycznego przesyłania (przeładowania) widoku po zmianie wartości pola udostępnionego filtru.

Opcja Autosubmit pojawia się w: admin/structure/views/view/nazwa_widoku
Następnie: Zaawansowane -> Udostępniony formularz -> Styl udostępnionego formularza: Podstawowe

Kategoria