Widok w widoku

Moduł umożliwia osadzenie wybranego widoku (wraz z  parametrami) w innym widoku.

Future and Past Event Example
Użycie widoków w widokach

Pole

Global: Widok (Pokaż) . . . .  // w zależności od tłumaczenia.

Krótki opis zastosowania

Przykład utworzenia limitu terminów wyświetlanych w grupach

W celu sprawdzenia jak działania modułu i w jakiej sytuacji może znaleźć zastosowanie należy utworzyć dwa widoki:

1. Widok dla Content

Zawiera Page - na jego postawie można utworzyć Załącznik, który zostanie użyty do wyświetlenia ograniczonej ilości terminów w grupie.
(Lepiej Załącznik niż Blok, ponieważ na liście bloków doszłaby kolejna pozycja).

W sekcji pól dodać potrzebne elementy, a w filtrach wystarczy samo ograniczenie dla wybranego rodzaju zawartości.

W zaawansowanych dodać filtr kontekstowy: Content: Posiada ID terminu kategorii -> Dostarcz domyślną wartość -> ID terminu taksonomii z adresu URL

2. Widok dla Taxonomy

Zawiera Page lub Block z polami:

  • Taxonomy term: Identyfikator terminu [nie pokazuj]  
    // nie jest potrzebny podczas wyświetlania. Wymagany w filtrze kontekstowym pola Global: Widok
  • Global: Widok
    // w polu filtr kontekstowy: {{ raw_fields.tid }}

oraz filtry:

  • Taxonomy: Vocabulary

3. Ograniczenie ilości elementów w grupie należy ustawić w 1. widoku

Jak zapobiec błędnemu działaniu witryny - braku wyświetlenia strony-widoku z użyciem pola Views Field View?

W zaawansowanych ustawieniach widoku (Page, Block, itp) zmienić w polu Pamięć podręczna na wartość Brak.

Kategoria