Motyw | Kompozycja graficzna w szablonach dla Drupala

Wszystko o temacie motywów w systemie Drupal 8 / 9

Zmian można dokonywać funkcjami Hook albo w pliku szablonu bez konieczności pisania kodu PHP w pliku *.theme.

Jeśli jakieś zmiany można wprowadzić zarówno w plikach szablonów Twig i w PHP pliku *.theme to zaleca się zrobienie tego w plikach Twig (przy zachowaniu bardzo czytelnej formy). Ponieważ bardziej złożone zmiany są nieco łatwiejsze i bardziej czytelne w PHP niż w Twig.

Jak włączyć/wyłączyć komentarze (sugestie) w źródle strony?

W pliku sites/default/services.yml

parameters:
 twig.config:
  debug: true # originally false

Katalog motywu - struktura

 | - nazwa_motywu.breakpoints.yml
 | - nazwa_motywu.info.yml
 | - nazwa_motywu.libraries.yml
 | - nazwa_motywu.theme
 | - nazwa_motywu.config
 |  | - install
 |  |  | - nazwa_motywu.settings.yml
 |  | - schema
 |  |  | - nazwa_motywu.schema.yml
 | - css
 |  | - style.css
 | - js
 |  | - nazwa_motywu..js
 | - images
 |  | - buttons.png
 |  | - logo.svg
 | - screenshot.png
 | - templates
 |  | - maintenance-page.html.twig
 |  | - node.html.twig

Kolejność działań

 1. Definiowanie pliku *.info.yml - w pierwszej kolejności należy utworzyć plik nazwa_motywu.info.yml w głównym katalogu kompozycji o tej samej nazwie.
 2. Definiowanie pliku *.libraries.yml - w drugiej kolejności można utworzyć plik nazwa_motywu.libraries.yml. Pozwala to zdefiniować podstawowy wygląd witryny (pierwsze style CSS).
 3. Definiowanie i dodawanie regionów (obszarów) - lista regionów motywu jest definiowana w pliku *.info.yml.
 4. Przekopiowanie plików szablonów motywu do własnych modyfikacji
  • Szablony systemowe
   • core / modules / system / templates /
   • core / modules / node / templates /
   • core / modules / views / templates /
   • . . . i inne
  • Szablony Stable
   • core / themes / stable / templates / block
   • core / themes / stable / templates / content
   • core / themes / stable / templates / field
   • core / themes / stable / templates / views
   • . . . i inne
  • Szablony Classy
   • core / themes / classy / templates / block
   • core / themes / classy / templates / content
   • core / themes / classy / templates / field
   • core / themes / classy / templates / views
   • . . . i inne
 5. Dodatkowy kontener DIV class="dialog-off-canvas-main-canvas"
  Usunięcie (jeśli to konieczne) dodatkowego kontenera jest możliwe dzięki edycji pliku szablonu OFF-CANVAS-PAGE-WRAPPER.html.twig.

Lokalizacja plików i katalogów

Dobrą, nieobowiązkową praktyką jest umieszczanie przesłanych i tworzonych motywów w podfolderach głównego katalogu themes.

 • contrib - motywy podstawowe, pobrane z np. Drupal.org
 • custom - autorskie motywy, rozszerzenia tych przesłanych

System instaluje nowe motywy w katalogu /themes.

Wciąż można umieszczać katalogi motywów w lokalizacjach:

 • /sites/all/themes/nazwa_motywu
 • /sites/nazwa_strony/themes

Źródło: Drupal theme folder structure #Location of themes

Lista plików

Konwencje nazewnictwa w szablonach Twig są ściśle określone na stronie Twig Template naming conventions
UWAGA: nie używać wielkich liter.

Same pliki*.html.twig można umieszczać w katalogach gdyby ich ilość znacząco się rozrosła.
Dwa sensowne sposoby na grupowanie plików szablonów:

Grupowanie według tematu:

| - admin
|  | - node.edit.form.html.twig
|  | - admin-block.html.twig
|  | - admin-page.html.twig
|  | - . . . inne
| - block
|  | - block.html.twig
|  | - block--system-branding-block.html.twig
|  | - block--system-menu-block.html.twig
|  | - . . . inne
| content
|  | - node.html.twig
|  | - off-canvas-page-wrapper.html.twig
|  | - page-title.html.twig
|  | - taxonomy-term.html.twig
|  | - . . . inne
| field
|  | - field.html.twig
|  | - field--node--title.html.twig
|  | - file-link.html.twig
|  | - image.html.twig
|  | - . . . inne
| layout
|  | - html.html.twig
|  | - layout.html.twig
|  | - maintenance-page.html.twig
|  | - page.html.twig
|  | - region.html.twig
|  | - . . . inne
| . . . itd.

Grupowanie według modułów:

| block
|  | - block.html.twig
|  | - block--system-branding-block.html.twig
|  | - block--system-menu-block.html.twig
|  | - . . . inne
| book
|  | - book-node-export-html.html.twig
|  | - book-tree.html.twig
|  | - book-navigation.html.twig
|  | - . . . inne
| . . . itd.

Źródło: Porównanie struktur grupowych folderów