Definicja SUB Theme

Definiowanie SUBTheme odbywa się tak samo jak tworzenie motywu głównego.

Podmotyw w Drupalu jest jak każdy motyw, z tym, że ma swój motyw bazowy.
Podrzędny motyw może też być podrzędnym motywem innego podrzędnego motywu.

Motyw podstawowy zaprojektowany jako makieta, a podmotyw jako udoskonalana w szczegółach nakładka. Takie nakładki mogą być dwie i więcej: jedna jako oryginalna, a druga testowa.

Dziedziczenie

Property Inherited Notes
CSS Yes  
JS Yes  
Templates Yes  
Screenshot Yes  
Regions No https://www.drupal.org/node/2165673
Features No  
Theme Settings Yes  
Core Version No  
Logo No  
Favicon No  
Color module support No  
Block placement Yes Only if the sub-theme does not supply any blocks of its own.
Block templates Yes With extra steps required, https://www.drupal.org/node/2165673
Breakpoints (via themename.breakpoints.yml) <TBD>  
Libraries (via themename.libraries.yml) Yes  

WAŻNE: regiony nie są dziedziczone

Zadeklarowanie jakiegokolwiek regionu w podmotywie (choćby jednego), że wszystkie regiony z motywu głównego nie będą już stosowane, a dostępne będą te systemowe (domyślne).

Aby regiony z motywu podstawowego i nowe z rozszerzonego były dostępne na liście w ustawieniach wyglądu to trzeba je przekopiować z motywu głównego i ewentualnie dodać nowe.

SUBiektywne Przygotowanie SUB Theme

  • nazwa katalogu: sub_nazwawitryny (bez końcówki i bez wielkich liter)
  • zdefiniowanie pliku *.INFO.yml
  • Opis: "Rozszerzenie motywu Basic Webstach dla strony domena.pl"
  • screenshot: "SUB Theme for domena.pl" - na obrazie i w nazwie
  • kopia listy regionów z bazowego motywu (KONIECZNIE)
  • kopia pustych plików CSS (tylko puste selektory - bez właściwości i wartości) oraz kopia biblioteki "Mainstyle" (listy plików CSS z pustymi deklaracjami)

Czy SUB Theme danej witryny trzymać w głównym katalogu themes, czy w katalogu motywów witryny?

Hmmm . . . Podtematy z głównego katalogu będę mógł testować w każdej witrynie.

Kategoria