Plik szablonu HTML.html.twig

Implementacja szablonu do stworzenia podstawowej struktury head, title i body

Zachować taką kolejność:
-------------------------------------
• page_top:	renderowanie pierwszych znaczników. Koniecznie PRZED {{ page }}
• page:		wyrenderowana strona: page.html.twig, node.html.twig, itp.
• page_bottom:	renderowanie końcowych znaczników. Koniecznie PO {{ page }}

Dostępne zmienne:
--------------------------
• db_offline:  flaga stanu połączenia z bazą danych - TRUE jeśli baza danych jest offline
• logged_in:  flaga stanu - TRUE jeśli bieżący użytkownik jest zalogowany
• root_path:  ścieżka główna bieżącej strony(niecały adres URL, tylko pierwszy człon)
• node_type:  rodzaj zawartości dla bieżącego węzła (jeśli strona jest węzłem). Dla widoku nic nie zwróci.
• head_title:  elementy składowe zmiennej head_title (może zawierać co najmniej jedną z nich):
  - title:  tytuł strony
  - name:   nazwa strony
  - slogan:  hasło reklamowe, górnolotny frazes
• placeholder_token:
  Token do generowania danych:
  - w head			( <head-placeholder )
  - linków do plików css	( <css-placeholder )
  - linków do js		( <js-placeholder)
  - linków do js-bottom	( <js-bottom-placeholder ) - przed znacznikiem zamykającym BODY

Przykładowe sugestie nazw plików dla szczególnych zastosowań

html.html.twig - podstawowy, użyty na każdej podstronie

html--[internalviewpath].html.twig -

html--front.html.twig -

html--node.html.twig -

html--node--%.html.twig -

html--node--[nodeid].html.twig - zastosowanie w węźle o wskazanym ID. Np.: html--node--20.html.twig

Łącze Przejdź do głównej treści

<a href="#main-content" class="visually-hidden focusable">{{ 'Skip to main content'|t }}</a>
{# Łącze ułatwień dostępu za pomocą klawiatury. Przenosi do sekcji głównej na stronie page.html.twig #}

Można pominąć tłumaczenie, jeśli witryna jest tylko polskojęzyczna

{{ 'Skip to main content'|t }} na {{ 'Przejdź do głównej zawartości strony' }}

Własne klasy w elemencie <body>

Dodatkowe klasy można ustawić/dopisać dodając poniższy kod w pliku *.theme

Klasa

function nazwa_motywu_preprocess_html(&$variables){
    $variables['attributes']['class'][] = 'klasa-dodana-do-body';
}
// pamiętać o pustych nawiasach kwadratowych []

Klasa dla Node

function nazwa_motywu_preprocess_html(&$variables) {
 $node = \Drupal::routeMatch()->getParameter('node');
 if (is_object($node)) {
  $variables['attributes']['class'][] = 'klasa-dodana-do-body-dla-node';
 }
}

Klasa dla Node na podstawie ID

function nazwa_motywu_preprocess_html(&$variables) {
 $node = \Drupal::routeMatch()->getParameter('node');
 if (is_object($node)) {
  $variables['attributes']['class'][] = 'node-' . $node->id();
 }
}

Dodatkowa klasa w połączeniu z plikiem *.theme oraz plikiem szablonu HTML.html.twig

1. Pobranie ID i dodanie zmiennej

function nazwa_motywu_preprocess_html(&$variables) {
 $node = \Drupal::routeMatch()->getParameter('node');
 if (is_object($node)) {
  $variables['node_id'] = 'id-'.$node->id();
 } 
}

2. W pliku szablonu

{%
 set body_classes = [
  logged_in ? 'user-logged-in',
  not root_path ? 'path-frontpage' : 'path-' ~ root_path|clean_class,
  node_type ? 'page-node-' ~ node_type|clean_class,
  node_id ? 'node node-' ~ node_id|clean_class,
  db_offline ? 'db-offline',
 ]
%}

 

Kategoria