Plik szablonu REGION.html.twig

Usuwanie znaczników <div>

W niektórych sytuacjach znacznik <div> dla regionu jest zbędny (lekko utrudniający stylowanie ;).

Przykładowe sugestie nazw plików dla szczególnych zastosowań

region--content.html.twig - w celu usunięcia DIVa obejmującego główną treść.

region--breadcrumbs.html.twig - w celu usunięcia DIVa obejmującego Ścieżkę nawigacyjną.

region--administration.html.twig - utworzony przeze mnie obszar administracyjny: karty, wiadomości, . . . Dodana także klasa administration-region

Każdy region w systemie Drupal jest na liście regions w pliku *.info.yml.
Więcej o tworzeniu regionów na Definiowanie i dodawanie regionów (obszarów).

Jak usunąć dla obszaru page.content z pliku page.html.twig?

Utworzyć plik templatki region--content.html.twig i zapisać następujący kod.

Zamienić:

{% if content %}
  <div{{ attributes }}>
    {{ content }}
  </div>
{% endif %}

na

{% if content %}{{ content }}{% endif %}

Jak usunąć dla obszaru page.breadcrumb z pliku page.html.twig?

Jak wyżej z tą różnicą tylko, że plik należy nazwać region--breadcrumb.html.twig. Dotyczy sytuacji, której wcześniej został taki obszar dodany do listy, a blok wyświetlony w systemie, w sekcji Układ bloków.

Kategoria