TWIG | System szablonów w Drupalu 8 / 9

Domyślne zmienne ATRYBUTÓW dostępne we wszystkich szablonach

• attributes
• title_attributes
• content_attributes

Atrybut klasa HTML w szablonach

Dodanie klasy z użyciem atrybutu class=" " i zmiennej name

<div class="region region-{{ name }}">

 

Dodanie jednej klasy poleceniem addClass() zamiast użycia atrybutu class=" "

<div {{ attributes.addClass('klasa') }}> </div>

 

Dodanie wielu klas

 // Dodanie kilku klas 
 // Także dynamicznych - możliwe tworzenie warunków z użyciem zmiennych. 
 // wytłumaczenie w "Zagadnienia związane z kodowaniem szablonów - inne polecenia"
 {% set classes = [
  'content',
  'node',
  'custom',
 ] %}

 <div {{ attributes.addClass(classes) }}>  </div>

lub

<div {{ attributes.addClass('klasa druga-klasa trzecia-klasa') }}>  </div>

 

Usunięcie klasy poleceniem removeClass('klasa-do-usunieca'), dodawanej przez system Drupal

<div {{ attributes.addClass(classes).removeClass('klasa-do-usunieca') }}>

 

Zastąpienie klasy dodawanej przez system Drupal poprzez użycie obu poleceń jednocześnie

<div {{ attributes.addClass('klasa-do-dodania').removeClass('klasa-do-usuniecia') }}>

Zagadnienia związane z kodowaniem szablonów - inne polecenia

Łączenie dwóch ciągów

{%
 set klasy = [
  'klasa',
  'klasa-' ~ zmienna | clean_class,
 ]
%}

~      - operator łączący ze sobą dwa ciągi
zmienna   - może reprezentować np. blok albo region.
|      - pionowa kreska jako separator oddzielający zmienną od polecenia
clean_class - filtr, który usunie niewłaściwe znaki z klas HTML


Przykład:
{%
 set classes = [
  'region',
  'region-' ~ region|clean_class,
 ]
%}

Wynik: <div class="region region-header">

Operator trójskładnikowy

{{ foo ? 'yes' : 'no' }}
// kolejny przykład dynamicznego tworzenia klas
{%
 set classes = [
  'field-label-' ~ label_display,
  label_display == 'inline' ? 'clearfix',
 ]
%}

Jak dodać klasę poza plikami szablonów?