Plik szablonu BLOCK.html.twig

Przykładowe sugestie nazw plików dla szczególnych zastosowań

block--system_breadcrumb_block.html.twig - kontener zawierający breadcrumb.html.twig

block--system-branding-block.html.twig - szablon dla brandingu: logo, nazwa, slogan.
// Nie używam tego bloku, ale oparłem na nim kod szablonu w page.html.twig (klasy, ify)

block--views-block--slideshow-block-1.html.twig - szablon dla widoku o nazwie slideshow jako blok

block--local-tasks-block.html.twig - blok z zakładkami: Pokaż, Edytuj, Usuń, Wersje i inne

block--mainpagecontent.html.twig - blok Głównej zawartości. Pojawia się, gdy Główna zawartość jest dodana w regionie, w "Układ bloków".

Zawartość pliku BLOCK.html.twig

Z dodatkowym DIV i jego atrybutami dla Content

{%
 set classes = [
  'block',
  'block-' ~ configuration.provider|clean_class,
  'block-' ~ plugin_id|clean_class,
 ]
%}
<div{{ attributes.addClass(classes) }}>
 {{ title_prefix }}
 {% if label %}
  <h2{{ title_attributes }}>{{ label }}</h2>
 {% endif %}
 {{ title_suffix }}
 {% block content %}
  <div{{ content_attributes.addClass('content') }}>
   {{ content }}
  </div>
 {% endblock %}
</div>

Dodatkowy DIV wraz z content_attributes jest wykorzystywany przez niektóre moduły jak np.: Block Classes.

Jak usunąć dla bloku zawierającego Breadcrumb?

Utworzyć plik templatki block--system_breadcrumb_block.html.twig i zapisać następujący kod.

Poniższe zamienić:

<div{{ attributes }}>
 {{ title_prefix }}
 {% if label %}
  <h2{{ title_attributes }}>{{ label }}</h2>
 {% endif %}
 {{ title_suffix }}
 {% block content %}
  {{ content }}
 {% endblock %}
</div>

na

{% block content %}{{ content }}{% endblock %}
Kategoria