Plik szablonu CONTAINER.html.twig

Znacznik <article> bezpośrednio w <main>

W oczekiwaniu na umieszczenie znacznika <article> bezpośrednio w <main> potrzebowałem dodatkowy szablon dla Widoku.

System nie podpowiada dodatkowych sugestii nazw plików TWIG. W tym celu należy dodać odpowiedni kod w pliku nazwa_motywu.theme

Przykładowe sugestie nazw plików dla szczególnych zastosowań

container-view.html.twig - taki plik TWIG z podaną nazwą pozwala kontrolować kontener zawierający zawartość szablonu views-view.html.twig.

W moim przypadku szablon zawiera:

{%
    set classes = [
    'essence essence-view section clearfix',
    has_parent ? 'js-form-wrapper',
    has_parent ? 'form-wrapper',
    ]
%}

<article{{ attributes.addClass(classes) }}> {{ children }} </article>
Kategoria