Plik szablonu FIELD.html.twig

Pole OBRAZ z wykorzystaniem szablonu TWIG i semantycznych znaczników HTML

W przygotowaniu

Źródło: twiggy / templates / field--field-image.html.twig

Czy pole powinno być zawarte w <div>, czy <section>?

Jeśli pole będzie wyświetlane bez etykiety label w nagłówku to <div>. Natomiast w sytuacji z widocznym nagłówkiem H2, H3, itp to <section>.

Kategoria