Plik szablonu PAGE.html.twig

Implementacja szablonu do wyświetlania podstrony z: header, nav, main i footer

Ogólne zmienne użytkowe:
------------------------
 • base_path:	podstawowa ścieżka URL instalacji Drupala.
		Zwykle będzie to „/”, chyba, że instalacja jest w podkatalogu.
 • logged_in:	flaga stanu - TRUE jeśli bieżący użytkownik jest zarejestrowany i zalogowany
 • is_front:	flaga stanu - TRUE jeśli bieżąca podstrona jest stroną główną
 • is_admin:	flaga stanu - TRUE jeśli bieżący użytkownik ma uprawnienia dostępu do stron administracyjnych

Site identity:
--------------
 • front_page:	adres URL strony głównej. Lepsze niż base_path podczas linkowania do strony głównej. 
		Obejmuje: language domain lub prefix.

Page content (kolejność występowania w domyślnym page.html.twig):
-----------------------------------------------------------------
 • messages:	Komunikaty o statusie i błędach. Powinien być umieszczony w widocznym miejscu.
 • node:	Węzeł w pełni wyświetlony, jeśli "Node ID" drugim argumentem ścieżki.
		Np.: node/12345 i node/12345/revisions, ale nie comment/reply/12345
		Można wykorzystać do tworzenia warunku "jeśli node to . . ."
				
Regions: lista regionów, lepiej zapoznać się z nią w pliku *.info.yml, ponieważ byłoby to tylko powtórzenie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • page.nazwa_regionu:	dowolny region (obszar). Definiowanie i dodawanie regionów (obszarów)

Przykładowe sugestie nazw plików dla szczególnych zastosowań

page.html.twig -

page--node.html.twig -

page--node--article.html.twig -

page--node--%.html.twig -

page--node--37.html.twig -

page--front.html.twig -

page--taxonomy--term -

page--node--edit.html.twig -

page--.html.twig -

Wyświetlenie sloganu, nazwy, ścieżki loga i tytułu H1

Standardowo te elementy są umieszczane w bloku Marki witryny (block--system-branding-block.html.twig), w obszarze page.header. Wyświetlanie bloku konfiguruje się w "Układ bloków". Aby mięć dostęp do tych elementów należy utworzyć w pliku theme_name.theme określony kod, a w pliku szablonu page.html.twig umieścić następujące zmienne:

{{ site_name }}
{{ logopath }}
{{ site_title }}
{{ site_slogan }}

Kod w pliku *.theme

Wyświetlenie głównej nawigacji Main Menu

Na to pozwala użycie modułu: Simplify Menu wraz z kodem:

{# Get menu items #}
{% set items = simplify_menu('main') %}

{# Iterate menu tree #}
<nav class="navigation__items">
  {% for menu_item in items.menu_tree %}
    <li class="navigation__item">
      <a href="{{ menu_item.url }}">{{ menu_item.text }}</a>
    </li>
  {% endfor %}
</nav>

MAIN content

aside role="complementary" poza znacznik main. Tylko jeden pasek {{ page.content }}

Breadcrumbs

Za wyświetlenie zawartości ścieżki nawigacyjnej odpowiada szablon breadcrumb.html.twig

Jaki wpływ na witrynę ma usunięcie sekcji DIV z klasą layout-container?

Póki co nie zauważyłem problemów.

Jaki wpływ na witrynę ma usunięcie sekcji DIV z klasą layout-content?

Póki co nie zauważyłem problemów.

Jak dodać menu główne bezpośrednio w page.html.twig