Drupal 8 / 9 po mojemu - konfiguracja systemu witryny

System plików

Lokalizacja: /admin/config/media/file-system

Zmian należy dokonać w pliku /sites/adres.pl/settings.php

Ścieżka do plików publicznych: /files/nazwa-strony (bez .pl)
Odkomentować:

# $settings['file_public_path'] = 'sites/default/files';

Dla jednej witryny można ustawić:

$settings['file_public_path'] = 'files';

Jeśli Multisite to:

$settings['file_public_path'] = 'files/nazwa-strony';

Prywatna ścieżka systemowa plików: /files/nazwa-strony/private lub ../private (poza katalogiem Drupala, a najlepiej poza public_html
Odkomentować:

# $settings['file_private_path'] = '';

Dla jednej witryny można ustawić:

$settings['file_private_path'] = 'files/private';
$settings['file_private_path'] = '../private';

Jeśli Multisite to:

$settings['file_private_path'] = 'files/nazwa-witryny/private';
$settings['file_private_path'] = '../private/nazwa-witryny';

Katalog tymczasowy: /files/nazwa-strony/tmp
Odkomentować:

# $settings['file_temp_path'] = '/tmp';

Dla jednej witryny można ustawić:

$settings['file_temp_path'] = '/tmp';

Jeśli Multisite to:

$settings['file_private_path'] = 'tmp/nazwa-strony';

Źródła:

 • https://www.drupal.org/docs/8/core/modules/file/overview#s-private-file-system-settings-in-drupal-8
 • https://www.drupal.org/forum/support/post-installation/2018-12-18/difficulty-setting-private-file-path-in-settingsphp
 • https://www.drupal.org/project/drupal/issues/3034398
 • https://www.lucius.digital/en/blog/always-secure-files-your-website-properly-why-and-how-do-it-drupal
 • https://www.cmsdrupal.com/blog/how-secure-private-files-drupal-tips-safely-configuring-your-file-system

PAMIĘTAJ: Po podaniu takich ścieżek zostanie utworzony katalog files, który nie istnieje w archiwum z plikami instalacyjnymi.
WAŻNE, aby go NIE USUNĄĆ podczas aktualizacji Drupala.

Strona straciła swój wygląd

Jeśli motyw witryny przestał prawidłowo prezentować treść to należy przejść do: admin/config/development/performance i odznaczyć Agreguj pliki CSS oraz Agreguj pliki JavaScript. Kolejno przycisk "Zapisz konfigurację".

Ustawienia zaufanych hostów

Po instalacji można zauważyć krytyczny błąd "Ustawienia zaufanych hostów: nie włączony".
Lokalizacja: /admin/reports/status

Na końcu pliku settings.php należy dodać właściwy kod dla domeny

$settings['trusted_host_patterns'] = [
  '^domena\.pl$',
];
$settings['trusted_host_patterns'] = [
  '^www\.domena\.pl$'
];

Źródło: https://www.drupal.org/docs/installing-drupal/trusted-host-settings

Przejdź do Instalacja Drupala 8 / 9

Pierwsze ustawienia

Wyłączenie RSS, Subskrybuj

Wyłączenie na Stronie głównej i Terminach taksonomii -> Disable RSS

Uzupełnienie danych o stronie

Dodać slogan w: /admin/config/system/site-information

Ustawienia rejestracji w: /admin/config/people/accounts - wyłączyć rejestrowanie użytkowników

Pamięć podręczna i agregacje w: /admin/config/development/performance wyłączyć na czas tworzenia witryny

Lista podstawowych dodatkowych modułów

Jeśli motyw tego wymaga

Po zainstalowaniu powyższych modułów

 1. Przejść do /admin/config/search/metatag ustawić odpowiednio tytuły z użyciem zmiennych lub bez
  (dotyczy głównie dwuczłonowych nazw oddzielonych pionową kreską "|")
 2. Przejść do /admin/config/search/path/settings i przełączyć opcję "Uaktualnianie elementu (aliasu)" na
  Tworzy nowy alias. Istniejący alias będzie nadal funkcjonował.
  Oraz w "Interpunkcja" zmienić w polu Podkreślenie (_)
 3. Ustawić przekierowanie dla domena.pl/index.html w /admin/config/search/redirect
  (zwłaszcza gdy multisite)
 4. Na czas budowania witryny wyłączyć automatyczne tworzenie przekierowań /admin/config/search/redirect/settings
 5. Zakładka /contact
 6. Utworzyć dwie podstrony:
  • Właściciel - (ID=1) podstrona opisująca własność witryny (link ze stopki)
  • Realizacja - (ID=2) podstrona opisująca twórcę i projekt strony (link ze stopki)
  • ToDo - (ID=3) opis tego co zostało zrobione i tego co jeszcze ma być wykonane

Skróty do zakładek:

 • Flush cache - uruchomienie czyszczenia podręcznej pamięci

 • Cron - uruchomienie Crona

Kategoria