Jak wyświetlić datę ostatniej edycji wpisu?

Wyświetlenie daty ostatniej edycji wpisu z pomocą szablonu

PAGE.html.twig lub NODE.html.twig

W celu wyświetlenia daty aktualizacji węzła należy dodać poniższy kod 1. lub 2. w wybranej przez siebie formie daty

1.
{% if node %}
  Ostatnio aktualizowany {{ node.changed.value|date("d/m/Y H:i") }}
{% endif %}
2.
{% if node %}
  Ostatnio aktualizowany {{ node.changed.value|format_date('custom', 'm/d/Y') }} 
{% endif %}
// jeśli kod 1. lub 2. jest w pliku NODE.html.twig to warunek {% if node %} jest zbędny

node.changed - zawiera tylko datę zmiany zawartości node'a. Data ta nie ulega zmianie np.: po edycji udostępnienia w menu.

 

Wyświetlenie daty ostatniej aktualizacji węzła za pomocą modułów

Moduł Token Filter

https://www.drupal.org/project/context_stack

Strona modułu: https://www.drupal.org/project/token_filter

Moduł Field Token Value

https://www.drupal.org/node/1299662

Strona modułu: drupal.org/project/field_token_value

Moduł Last Updated (alpha1)

Strona modułu: drupal.org/project/updated

Kategoria