Wystarczy zainstalować moduł Empty fields (wymaga Field formatter settings)

Kategoria