Właściwości
margin
wszystkie marginesy
margin-top
górny margines
margin-right
prawy margines
margin-bottom
dolny margines
margin-left
lewy margines
Stylowe kategorie