Wartości
Kod HTML
<div class="flexbox-container"> <div class="flexbox-item"></div> <div class="flexbox-item"></div> <div class="flexbox-item"></div> <div class="flexbox-item"></div> <div class="flexbox-item"></div> <div class="flexbox-item"></div> <div class="flexbox-item"></div> </div>
Kod CSS
.flexbox-container { background: #fff; border: 1px solid #e3e3e3; height: 175px; display: flex; } .flexbox-item { padding: 10px; }
Zobrazowanie

order

Stylowe kategorie