Właściwości
Kod HTML
<div class="grid-container"> <div class="grid-item gi-1"></div> <div class="grid-item gi-2"></div> <div class="grid-item gi-3"></div> <div class="grid-item gi-4"></div> </div>
Kod CSS
.grid-container { background: #fff; border: 1px solid #bbb; height: 160px; display: grid; }
Zobrazowanie

areas

grid-container { grid-template: "A A A" 15px "B C C" 45px "B D D" auto ; } .gi-1 { grid-area: A; } .gi-2 { grid-area: B; } .gi-3 { grid-area: C; } .gi-4 { grid-area: D; }

rows / columns

.grid-container { grid-template: 30px 50px / 1fr 2fr }
Stylowe kategorie