Plik PAGE.tpl.php

Odpowiada za ogólną strukturę (układ elementów) strony, hierarchię elementów oraz zawiera odwołania do innych plików. 

Regiony PAGE.tpl.php:

Regiony, to obszary dokumentu page.tpl.php, w których  można wyświetlać wybrane bloki.

$page['help'] - obszar pomocy
$page['header'] - obszar nagłówka
$page['highlighted'] - obszar wyróżnionej zawartości
$page['content'] - obszar głównej zawartości
$page['sidebar_first'] - obszar pierwszej kolumny
$page['sidebar_second'] - obszar drugiej kolumny
$page['footer'] - obszar stopki

Deklaracja dokumentu XHTML+RDFa 1.1 - Trzecia edycja

Trzecia edycja deklaracji dokumnetu XHTML+RDFa 1.1

· w 1.0 jest atrybut verison, a w 1.1 już nie (version="XHTML+RDFa 1.1").

Dozwolone elementy

Structure Module:
   body, head, html, title.

Text Module:
   abbr, acronym, address, blockquote, br, cite, code, dfn, div, em, h1, h2, h3, h4, h5, h6, kbd, p, pre, q, samp, span, strong, var

Hypertext Module:
   a. @href is available on all elements.

List Module:
   dl, dt, dd, ol, ul, li

Strony

Subskrybuj Daywalker.pl RSS