Kopia zapasowa bazy danych

Moduł tworzy mechanizm eksportowania i importowania bazy danych MySQL.
Backup and Migrate obsługuje kompresję gzip, bzip i zip, a także harmonogram automatycznego tworzenia kopii zapasowych bazy.

Drupal 7 - optymalizacja i backup

[webinar 19.12.2013] (od 40:14)

Buckup w Drupalu

Backup and Migrate module (D7)
Backup a Drupal 7 website easily with Backup & Migrate module

Backup a Drupal 7 website easily with Backup & Migrate module

Kategoria