Zalecanie

Przetestowanie aktualizacji w środowisku testowym przed wdrożeniem do wersji produkcyjnej.

Działanie

W widokach, w opcjach dodania formatów (obok page, block, itd) pojawia się kolejny element na liście: Dodaj Entity Browser

Site Building, 11.5: Browse Assets using Entity Browser
Kategoria