Koniecznie na początku!

Pozwala na automatyczne wykonywanie konwersji domyślnego adresu w systemie Drupal domena.pl/node/16 na domena.pl/przyjazny-wpis.html. Aby później się nie męczyć z aliasami i zmieniać dla każdego z osobna (czy nawet automatycznie).

Od razu po instalacji modułu ustalić wzorce adresów - kolejno utworzyć właściwe wzory aliasów dla poszczególnych Rodzajów treści.

PAMIĘTAĆ

Przy każdym dodaniu nowego Rodzaju zawartości można ustalić wzór adresów (aliasów) - nadawanie struktury serwisu.

W ustawieniu "Interpunkcja" zmienić zachowanie w przypadku podkreślnika na "Brak działań".

Wymaga dodatkowego modułu: Token

Kategoria