Pole Waga

Moduł tworzy nowy rodzaj pola Waga, który można dodać np. do wybranego rodzaju zawartości.
Do każdej encji, gdzie można dodać nowe pole to można dodać pole Weight.

Przydatne podczas sortowania, ustalania kolejności wyświetlania w widokach.

Nieidealny zamiennik mojego pola Kolejność.

Kategoria