Wartości
start
end
center
stretch
space-around
space-between
space-evenly
Zobrazowanie

start

end

center

stretch

space-around

space-between

space-evenly

Stylowe kategorie