Wygodne menu administracyjne

Tworzy wygodniejsze menu administracyjne (rozwijane listy).

Można włączyć od razu Administration menu Toolbar style - poprawi to wygląd wyświetlanych odnośników.

Po włączeniu modułu można wyłączyć moduł Toolbar (Core)

ZNIKA pasek skrótów
Można włączyć przechodząc do Konfiguracja -> Administracja -> Administration Menu i włączyć komponent "Skróty"

Moduł nie zadziała przy wyłączonej obsłudze JavaScriptu.

Administration Menu Module - Daily Dose of Drupal episode 62
Administration Menu Module for Drupal 7 [Essential Module]

Tylko dla D7

Moduł przeznaczony jedynie dla Drupala 7.
Odpowiednik dla Drupala 8/9 nazywa się Admin Toolbar.

Kategoria